Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit 18 leden: de voorzitter van elk LBC, per LBC één directeur als adviserend lid, twee onafhankelijke adviserende leden, twee gecoöpteerde leden voorgedragen door het Aartsbisdom, de algemeen directeur van vzw  De Ranken en de verslaggever.
De Raad van Bestuur vergadert in principe maandelijks.