Wie zijn wij?

Het schoolbestuur vzw De Ranken omvat 11 vrije basisscholen, verspreid over 17 vestigingsplaatsen, en 3 vrije secundaire scholen en één internaat. We zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur organiseert een centraal secretariaat met volgende ondersteunende diensten:

  • boekhouding
  • personeelsadministratie voor het basisonderwijs
  • interne dienst preventie en veiligheid
  • infrastructuur